Utbildning
	Mastersprogrammet Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. 2017-19
	Utbytesstudier, Tromsø Academy of Contemporary Art and 
	Creative Writing. VT 2018
	Kandidatprogrammet Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. 2013-16
	Utbytesstudier, Tsinghua Uni, Academy of Arts & Design. VT 2015
	Domens konstskola, Göteborg 2011-13

Separatutställningar
	Without rain, a subterranean infusion 2019, Galleri Mejan, Sthlm
	Fossils from future 2016, Museo de la ciudad, Querétaro, med Sara 	
	Nielsen Bonde
	Violent Slow Motion 2015, Galleri Fisk, Bergen

Grupputställningar
	X-sites, Landart väst. Halland. 2021
	Future watch, tio konstnärer i tiden. Kulturhuset Stockholm, 2021
	Snöskulpturresidenset 4x400år, Piteå, 2021
	Echo Scenery, 2020, Galleri Box, Göteborg
	STATUS Artist Practice & Social Change, 2020, Konstepidemin, 		
	Göteborg
	Seart @ no picnic studio, 2019, Stockholm
	Avgångsutställning - Kung. konsthögskolan 2019, Stockholm
	1.er encuentro de gráfica Querétaro 2019, Centro de las Artes, 	
	Querétaro
	”Mejan Master Year 2 to Helsinki” 2018, Project Room, Helsinki
	Sensommarsalong 2018, Galleri Mellanrum, Stockholm
	Mountain high, river deep 2018, Galleri Snerk, Tromsö
	Private collection 2017, Carmen, Stockholm 
	Hall of fame 2016, Järnhallens Konsthall, Göteborg
	Kungl. Kandidatutställning 2016, Kungliga Konsthögskolan, 
	Stockholm 
	Stipendiat utställningen 2016 at Kungl. Akademien för de fria 	
	konsterna, Stockholm
	Visitationer 2016 at Västerås Konstmuseum, Västerås
	Letter of Intent 2015 at Gallery Kurant, Tromsø, med Emmeli 	 
	Person och Ludvig Briland
	Spring exhibition 2015 at Royal Institute of art, Stockholm
	Undertainment, 2013 at Kid Ailack art hall, Tokyo

Övrigt konstnärligt arbete
	Vik. huvudlärare Gerlesborgsskolan Bohuslän. 2019 - 
	Lärare - Kurs, Gestaltningar 1v. Dômens Konstskola, 2020
	Assistent till Charlotte Gyllenhammar, 2016 - 2020
	Lärare - Kurs, Platsspecifik konst, Idun Loven 28 okt-1 nov, 2019
	Lärare - Kurs, Ansökan till konsthögskola, 7-8 feb, 2017
	Föreläsning -  Tsinghua Uni, Academy of Arts & Design. May, 2015

Stipendier
	Konstnärsnämndens - Arbetsstipendium 1 år 2019
	Boberghs A fong 2019
	Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2019
	Stiftelsen AAA 2018
	Estrid Ericsons Stiftelse 2018
	W Smith 2016
	Gustaf & Ida Unmans Donationsfond 2016
	Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen 2014
	Otto och Charlotte Mannheimers fond 2013